logo-type

mevzuat

İlgili Mevzuat


Sebze ve Meyve İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Hafta Tatili Hakkında Kanuna ilişkin Mahkeme Kararı
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği