logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı 21 Haziran 2016 (Yeni)


KURUL KARARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME

KOORDİNASYON KURULU KARARI

KARAR NO: 2

MADDE 1 – 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kurulumuzca; tespit edilen “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” ilişik listede gösterilmiştir.

MADDE 2 – Bu listede yer alıp da 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanlar, esnaf ve sanatkâr sayılmaz.

MADDE 3 – Bu listede yer alan meslek kollarına giren esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından bu kararın yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde belirlenir.

MADDE 4 – 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 No’lu Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.