logo-type

mevzuat

Esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye Kayıtlarına dair tebliğ 9 Aralık 2013


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2013/7)

—  Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri