logo-type

Kurslar

Elektrik Ark Kaynakçısı

MESLEK ELEMANI TANIMI

Elektrik ark kaynağında farklı elektrotlarla çeliklerin ve çelik olmayan metallerin kaynaklarını tekniğine uygun olarak yapabilme becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi alanında;

1. Makine Metal Sektöründeki fabrikalarda,

2. Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

 MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

 

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

NO

YETERLİK

MODÜL

SÜRE

1

Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

40/32

2

Markalama yapmak

Ölçme Kontrol ve Markalama

40/24

3

Malzemeleri el aletleri ile kesmek

El ile Kesme

40/16

4

Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek

Eğeleme

40/16

5

Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek

Dikiş Çekme

40/24

6

Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak

Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı

40/16

7

Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak

Yatayda Köşe Kaynağı

40/16

8

Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak

Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı

40/24

9

Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

Yatayda Boru ve Profil Kaynağı

40/24

10

Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak

Dolgu Kaynağı

40/24

11

Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak

Pozisyon Kaynakları 1

40/32

12

Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak

Pozisyon Kaynakları 2

40/32

13 Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak Selülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak 40/24
TOPLAM 520/304

Ekli Görseller