Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi Kapasite Geliştirme Fizibilite Desteği Projesi

Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi Kapasite Geliştirme

Fizibilite Desteği Projesi

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) 2019 Fizibilite Destek Programı kapsamında hazırladığımız “Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi Kapasite Geliştirme Fizibilite Desteği Projesi” değerlendirmeyi geçerek destek kapsamına alınmıştır. 12.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile proje faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz.

 

Proje; Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya ekonomisinde uluslararası iş bölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkartmak , ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasını desteklemek, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda Gaziantep ilinin rekabet gücünü arttırmak, bölgesel kalkınmanın tetiklenmesini sağlamak, bölgesel potansiyelleri değerlendirerek ulusal kalkınmaya azami katkı sağlamak, esnaf ve sanatkarın teknolojiye ulaşımına öncülük etmek ve nitelikli iş gücünün oluşturulmasıyla kalıcı istihdamı desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu yaklaşımla proje kapsamında, TRC1 Bölgesinde yer alan ve çalışanları ile birlikte Gaziantep ilinde toplam nüfusun %8 ini oluşturan esnaf ve sanatkarın mesleki ve teknik kapasitelerini arttırmak için Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezinin fiziki alt yapı ve teknolojik kapasitesini arttırarak Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmektedir. Proje faaliyetleri ile meslek eğitim merkezi bünyesinde bir adet Malzeme Analiz (Spektral Analiz )Laboratuvarı, bir adet tersine mühendislik faaliyetlerinin desteklenmesi için Endüstriyel Tasarım ve Üretim Laboratuvarı kurulmasını ve mevcutta 4 adet olan derslik sayısının 10 adete çıkarılması ile günlük hizmet kapasitenin 400 kişi/gün' e çıkarılmasını sağlamak ve bu merkez üzerinden bölgede öne çıkan sektör ve kümelerin etkin kılınmasına, esnaf ve sanatkarın yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine, esnaf ve sanatkarların teknolojik gelişmelerinin desteklenmesine, bölgenin verimliliğinin ve istihdam düzeyinin arttırılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Fizibilite çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirilerek maliyet ve çıktı analizlerinin etkileri, bölgesel kazanımlar ve çarpan etkileri değerlendirilerek Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezinin temel yapısı şekillendirilecektir.

 

Projemizin ikinci ayağı olan Cazibe Merkezi Destek Programı kapsamında desteklenmesi ile Esnaf Akademisi Mesleki Eğitim Merkezi ülke genelinde esnaf ve sanatkar kesimi tarafından hayata geçirilen ilk ve tek proje olma özelliği taşımaktadır.