TESK - UNICEF PROJESİ OLARAK GESOB TARAFINDAN UYGULANACAK ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ PROJESİ

BİLGİ NOTU VE BASIN BÜLTENİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfedesrasyonu-TESK ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF işbirliği ile Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı” adı ile bir proje başlatmıştır. Araştırmalar, çocuk işçiliğinin sebeplerinin gerek ulusal ve gerekse toplum/aile düzeyinde çok farklı faktörlere dayandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle çocuk işçiliği ile mücadele, çok sektörlü yaklaşımlarla ele alınmak zorundadır.  Çocuk işçiliği ile mücadelede işyerleri ve işverenler konunun doğrudan tarafı olmaları bakımından kilit bir role sahiptir. Bu sebeple TESK; Birlikler, Odalar ve üye işyerleri ile birlikte programın doğrudan hedef gruplarından birisidir.

TESK’e bağlı esnaf ve sanatkar işletmeleri, gerek 3308 Sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu, gerekse kendi kuruluş kanunu olan 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu uyarınca, işyerinde 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlere pratik meslek eğitimi vermektedir. Okulda verilen mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak işyerlerinde sunulan pratik eğitimin esas ve usulleri yukarda bahsedilen iki temel yasa ile düzenlenmiştir.

TESK, geleceğin kalifiye işgücünü yetiştirmek amacıyla çocuk ve gençlere işletmelerde pratik eğitim verilmesi konusuna kendi kuruluş kanununda yer veren tek meslek kuruluşudur. Proje kapsamında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa, Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlikleri tarafından;

  • Çocuk İşçiliği Konusunda Farkındalık Artırma,
  • Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

İllerdeki ESOB Genel Sekreterleri ve Eğitim Müdürlerinden oluşturulan gruba yönelik kolaylaştırıcı personel eğitimi Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, proje illerinde ise Birlik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Oda Başkanları, Oda Genel Sekreterleri ve Personele yönelik 1’er günlük eğitimlerin ilki Gaziantep ESOB ile bugün başlatılmaktadır. Aynı içerikteki eğitimler, program dahilinde diğer proje illerinde de devam edecektir.

Gaziantep Yılmazoğlu Otelde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde Vali yardımcımız sayın Alaaddin Serdar POLAT , İŞKUR İl Müdürü sayın Siraç EKİN, Ticaret İl Müdürü Bilal YAZICI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İ.Necip KAFADAR ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra GESOB'a bağlı oda başkanları ve yönetim -denetim kurulu üyeleri katılım sağlamışlardır.

Eğitimin ikinci gününde ise oda genel sekreterleri ve esnaf temsilcileri katılmıştır. 

3308 ve 5362 sayılı kanunlar çerçevesinde Mesleki Eğitim Merkezlerimizde  ve üyemiz esnaf ve sanatkarların işletmelerinde uygulanan mesleki eğitim programlarının ilimiz ve ülkemiz yararına en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla proje uygulamalarına başlamış bulunuyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.

Ömer KÜSBEOĞLU

Gesob Yönetim Kurulu Başkanı

02.04.2018