Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Kredi İşbirliği Protokolü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE T.C.  ZİRAAT BANKASI ARASINDAN İMZALANAN KREDİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN DUYURU

4(b) Bağ-kur kapsamında bulunan ve borçlarını ödeyerek emekli olabilecek sigortalılarımıza yönelik olarak uygun koşullarda kredi kullandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında İşbirliği Protokolü 13/02/2018 tarihinde imzalandığını,

Banka ile yapılan protokol ile 4(b) Bağ-kur kapsamında olup, sigorta prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildiğini,

Bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalıların başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklarını, Kurumdan alacakları sigorta prim borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebileceklerini,

Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıklarının bağlanacağını,  kullanılan kredilerin emekli aylığından taksitler halinde bankaya ödeneceğini,

Bu protokol gereğince, bankadan kredi kullanmak suretiyle prim borçlarını ödeyen sigortalıların emekli aylıklarını, krediyi kullandıkları T.C. Ziraat Bankasının ilgili Şubesine gönderileceğini, kullanılan kredi tamamen ödenmeden aylıkların başka bir şubeye veya bankaya aktarılmasına ilişkin sigortalı talepleri de ilgili Bankanın onayı olmaksızın işleme alınmayacağını,

Sigortalılar, 01 Mart 2018 tarihinden 31 Mayıs 2018 tarihine kadar bankadan aylık 1,28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir.,

Kimler bu krediden Yararlanacaklar :

Banka ile imzalanan protokol sonucunda; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4(b) bağ-kur kapsamında;

1) Birikmiş sigorta prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

2) Hizmet borçlanması (doğum ve askerlik vb.) yapılması halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

3) Durdurulan hizmet sürelerine ait prim borçlarının tamamının ödenmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılara,

Bankadan kredi kullanma imkanının getirildiğini, kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyenlere de emekli aylığı bağlanacaktır

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.