ADAPTESK PROJESİ GAZİANTEP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI...

Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) olarak "Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Geliştirilmesi - ADAPTESK Projesi" kapsamında Türkiye genelinde 8 pilot ilde toplam 23.250 esnaf ve sanatkarın mesleki ve genel konularda eğitilmesine yönelik proje faaliyetlerine devam edilmektedir.

Proje kapsamında Gaziantep'te uygulanacak eğitim programlarının tespiti amacıyla 2015 Kasım ayında Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkan ve Yönetim-Denetim-Disiplin Kurulları üyeleri, Oda yöneticileri, genel sekreterleri ve üyeleri, GESOB Personeli, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi yönetici, çalışanları ve proje paydaşlarımıza yönelik anketler uygulanmıştı.

Eğitim konusunda durum tespiti ve ihtiyaçlara yönelik yapılan anketlerin sonuçlarının Projenin Teknik Destek Ekibi uzmanları tarafından açıklanması amacıyla NOVOTEL/Gaziantep'te yapılan bilgilendirme toplantısı ve çalıştayı, 140 esnaf, sanatkar ve paydaşın katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Toplantıya katılım sağlayan ve grup çalışmalarına katkı veren tüm katılımcılarımıza Proje ekibi ve GESOB Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.