Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iletişim adresi [ gesob@gesob.org.tr ]
MENÜ
  GESOBBaşkanın MesajıTarihçemizİdari KadroODALARIMIZMerkezİlçeETKİNLİKLERHABERLERMEKSAEĞİTİM İSTATİSTİKLERİAHİLİK KÜLTÜRÜİLETİŞİM  
BİLGİ EDİNME SIKÇA SORULAN SORULAR
ODA ARA
 
Oda:
 

Aradığınız odanın sadece adını yazınız.
 
GAZİANTEP HAKKINDA
  Gaziantep TarihçesiGaziantep TurizmGaziantep El Sanatları   • GERÇEK Kişiler İçin Başvuru
 •    
 • TÜZEL Kişiler İçin Başvuru
 • Bilgi edinme başvuru formunu yazıcınızdan yazdırarak GESOB ' a fax yada mektup şeklinde göndermek için bilgisayarınıza indirmelisiniz ! Bilgi edinme başvuru formunu yazıcınızdan yazdırarak GESOB ' a fax yada mektup şeklinde göndermek için bilgisayarınıza indirmelisiniz !

  Bilgisayarıma İndir

  Online Başvuru

  Bilgisayarıma İndir

  Online Başvuru


   

  24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlanan [ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ] ve buna bağlı olarak  27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan [ Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ] ile bu Kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

 • Başvuru Usulü :
  Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;
  Gerçek kişiler için başvuru sahibinin adı, oturma yeri, tüzel kişilerde ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.
 • Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular :
  Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri,T.C kimlik numarasını belirterek yapılır.
 • İstenecek Bilgi vaya Belgenin Niteliği :
  Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.
 • Yayınlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi ve Belgeler :
  Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
 • Bilgi ve Belgeleri Yayınlama Yasağı :
  Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz,kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.
 • Başvuruların Kabulü, Değerlendirilmesi ve İşleme Konulması :
  Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak başvuru yapılması esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur.
 • Başvuru Sahiplerine Yardım :
  Bilgi Edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler.

 • Not : Başvuruyu yapmış, Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi yukarıdaki maddeleri okumuş sayılır !
   

  Copyright © 2006 GESOB - [ Web Tasarım : Bilişim Design ]